Wysoki próg, pochylnia – co można oznaczyć taśmą żółto-czarną?

Kategoria: Blog

taśma czarno żółta

Zapewnienie bezpieczeństwa na stanowisku pracy oraz w całym przedsiębiorstwie należy do obowiązków pracodawcy. Dlatego w przypadku, kiedy wiemy, że może dojść do niebezpiecznej sytuacji spowodowanej wysokimi schodami, wystającymi krawędziami, niskim stropem w pomieszczeniu lub w miejscach mu przyległych, zaleca się stosowanie taśm ostrzegawczych. Jedną z często stosowanych jest taśma żółto-czarna.

Czym są taśmy ostrzegawcze?

Taśmy ostrzegawcze w żółto czarne skośne pasy nazywane są również taśmami BHP i dzielimy je na dwie grupy. Do pierwszej należą taśmy antypoślizgowe pokryte ziarnem mineralnym, do drugiej grupy zaliczamy taśmy ostrzegawcze z plastyfikowanego polichlorku winylu (PVC). Pierwsze zapobiegają poślizgnięciom na schodach i pochylniach, natomiast ostrzegawcze taśmy winylowe służą do wyklejania, wyznaczania i wyodrębnienia określonego obszaru lub miejsc uznawanych potencjalnie za niebezpieczne.

Zastosowanie żółto-czarnej taśmy

Taśmę  żółto-czarną wykorzystuje się głównie do oznaczania początku bądź końca schodów, niskiego stropu i wystających krawędzi. Taśma informuje o możliwym zagrożeniu, a zatem przechodząc obok miejsca oznaczonego żółto-czarną taśmą należy zachować szczególną ostrożność i czujność, aby nie doszło do wypadku lub uszkodzenia ciała.